Zajednička ikrar dova za buduće hadžije

Zajednička ikrar dova za buduće hadžije
U nedelju 23. oktobra u organizaciji Bošnjačkog islamskog centra Hamilton održan je nesvakidašnji, veličanstveni, nezaboravni događaj. Proučena je zajednička ikrar dova za do sada rekordan broj hadžija iz našeg džemata.
U Kur’anu piše:”Hadž i umru radi Allaha izvršavajte! A ako budete spriječeni, onda kurbane koji vam se nađu pri ruci zakoljite…”(El-Bekare, 196).

Ashabi su upitali Božjeg poslanika koje je najbolje ljudsko djelo? – Vjerovati u Allaha i Njegova poslanika – odgovori Poslanik.

– A zatim – upitali su ashabi?

– Boriti se na Allahovom putu – odgovori Poslanik.

– A poslije toga – opet su upitali ashabi?

– Iskreno, u ime Allaha, obaviti hadž, odgovori Poslanik.
Naš džemat je ispratio sljedeće buduće hadžije: Vehab Talić, Fikret Kulenović, Hamed Topalović, Fehima Topalović, Muhamed Veletanlić, Merdina Veletanlić, Mirza Veletanlić, Edina Fetić i Ismail ef. Fetić, bedel za rahmetli Halilović Husu.

U za ovu priliku posebno uljepšanoj dvorani, pred više stotina muslimana iz svih bošnjačkih džemata iz Južnog Ontaria održan je nezaboravni program i proučena “hadzijska dova”.
Iako je ovaj nesvakidašnji događaj održan u posebno za ovu priliku rentanoj sali, ona je bila premala da primi sve one koji su došli, po našem lijepom bošnjačkom adetu, pogledati program koji je pripremljen za ovu priliku, te zaželiti sretan i berićetan put našim ovogodišnjim hadžijama.

Velikom broju prisutnih sa posebnim nadahnućem obratili su se: Ismail ef. Fetić, Tajib ef. Pašanbegović i dr. Zijad ef. Delić, a ovaj nezaboravni događaj otvorio je učenjem Kur’ana hafiz Mensud Dević.

Oni su govorili o osnovnim obredima i obilježjima hadža, ističući, kroz svoja predavanja, koristi pomenutih propisa i obilježja ne samo za one koji su i koji će zijaretiti sveta mjesta islama, već i za sve one koji iz ovih ili onih razloga to nikada nisu niti će moći učiniti.

Predavanja su pračena sa posebnom pažnjom a utisci prisutnih govore da će se ovaj predivni trenutak u svakom slučaju dugo pamtiti. Treba istaći da su svi prisutni zadovoljni i puni lijepih utisaka otišli svojim kućama.

Kako je običaj da se kaže, halalimo budućim hadžijama i želimo im da s hajrom i hairli otputuju na hadž, pune i zadovoljne duše obavite hadž i da nam se ako Bog da hairli vratite.