Šejtanska konvencija

Šejtanska konvencija

U svom uvodnom govoru, obraćajući se svojim zlim slugama, šejtan je rekao: “Ne možemo spriječiti muslimane da idu u džamije.Ne možemo ih spriječiti da čitaju Kur’an i da znaju istinu. Ne možemo ih čak spriječiti da formiraju intimnu, postojanu vezu sa Allahom. Kada uspostave tu vezu sa Allahom, više nemamo moći nad njima. Pa ih pustite da idu u džamije. Pustite ih da vode svoje konzervativne živote,ali ukradite im vrijeme, tako da ne mogu uspostaviti vezu sa Allahom. To je ono što želim da postignete, sluge moje. Odvucite im pažnju od toga da se drže svog Stvoritelja i da održavaju ovu bitnu vezu sa Njim tokom cijelog dana!”
“Kako ćemo ostvariti to?” viknule su sluge.

“Učinite ih zauzetim sa nebitnim stvarima u životu i izumite bezbrojne spletke da njihovi umovi budu zauzeti”, odgovorio je. “Pozovite ih da troše, troše, troše i posuđuju, posuđuju, posuđuju. Uvjerite žene da idu satima i satima raditi, a muževe da rade 6-7 dana u sedmici, 10-12 sati dnevno, da bi mogli sebi priuštiti svoje prazne živote. Spriječite ih da provode vrijeme sa svojom djecom. Kada se njihove porodice rascijepe, uskoro će njihov dom biti nedovoljan da pruži utočiste od pritiska posla!”

“Preforsirajte njihove umove tako da ne mogu čuti taj mirni, mali glas u sebi. Namamite ih da upale radio ili kasetofon kadagod voze, da konstantno drže upaljenim TV, dvd i računare u svojim kućama. Pobrinite se da svaka radnja i restoran u svijetu konstantno pušta muziku. Ovo će preopteretiti njihove umove i uništiti tu vezu sa Allahom.”

“Natrpajte njihove stolove časopisima i novinama. Bombardujte njihove umove vijestima 24 sata na dan. Skrećite im pažnju na plakate pored puta dok voze. Preplavite njihove poštanske kutije bezvrijednom poštom, promotivnim katalozima i svakom vrstom biltena i ponuda besplatnih proizvoda, usluga i lažnih nada. Na naslovnice časopisa stavite mršave, lijepe manekenke, tako da muževi postanu nezadovoljni svojim suprugama. Ha! To će brzo rascijepiti njihove porodice!”

“Učinite da pretjeraju čak i u momentima rekreacije. Učinite da se sa rekreacije vraćaju umorni, nesmireni i nepripremljeni za sljedeću sedmicu. Ne dozvolite im da odlaze u prirodu da bi se divili Allahovom stvaranju. Šaljite ih, umjesto toga, u luna-parkove, sportske utakmice, koncerte, kina. Učinite da budu zauzeti, zauzeti, zauzeti!! A kada se okupe radi vjerskih tema, duhovnog druženja, podstaknite ih na trač i bezvrijednu priču, tako da se na kraju rastanu sa konfuzijom u svijesti i nesređenim osjećanjima.”

“Nema veze, dopustite vi njima da se bave pobjedom nad svojim prohtjevima. Ali,natrpajte im život sa toliko mnogo stvari, tako da im ne ostane vremena da traže snagu od Allaha. Uskoro će se početi oslanjati na vlastitu snagu, žrtvujući svoje zdravlje i porodicu u ime tih dobrih stvari. Uspjet ćemo! Uspjet ćemo!”

To je bila prava konvencija. Zle sluge su krenule sa entuzijazmom da obave svoje zadatke, da učine muslimane zauzetim, zauzetim, zauzetim i da trče tamo i ovamo.
Pretpostavljam da se sad postavlja pitanje:Da li je šejtan uspio sa svojim spletkama?

Vi odlučite. Samo jedno pitanje…

Da li ste ZAUZETI ?