Do sada najveći broj hadžija iz našeg džemata

“I oglasi ljudima hadždž- dolazit će ti pješke, i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih, da bi koristi imali, I da bi određene dane prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali!” (Kur’an: S. Hadždž, ajet 27.)

Do sada najveći broj hadžija iz našeg džemata

Ove godina,do sada, najveći broj hadžija iz našeg džemata putovat će da obavi hadždž ,petu islamsku dužnost. Put Meke i Medine putuje 9 naših hadžija.

Na hadž putuju sljedeće naše džematlije:

Vehab Talić, Fikret Kulenović, Hamed Topalović, Fehima Topalović, Muhamed Veletanlić, Merdina Veletanlić, Mirza Veletanlić, Edina Fetić i Ismail ef. Fetić, bedel za rahmetli Halilović Husu

Zajednička ikrar dova biće upriličena u nedjelju 23. Oktobra 2011 u 2:00 pm u Armenijskom centru na 191 Barton Street, Stoney Creek (preko puta naše džamije).

Ikrar dova-to je manifestacija na kojoj se obznanjuje da musliman želi ispuniti petu islamsku dužnost, obaviti hadždž. U našoj tradiciji ona se još naziva hadžijska ili dova za ispraćaj hadžija. Riječ dova u naš jezik vjerovatno dolazi od arapske riječi „dua“ što znači zov, molba. A riječ „ikrar“ znači potvrđivanje, svjedočenje, prihvatanje, pristanak, potvrda. Ovogodišnje hadžije potvrdjuju svoju namjeru da obave hadždž. Oni svojim ikrarom svjedoče da je njihov šehadet bio iskren, da se vjera iz srca pretakala u djela i da sad na zov Ibrahima a.s. spremno kreću Allahu dž.š. i poslaniku njegovu u goste.

Neka Allah dž.š. primi hadž svim našim ovogodišnjim hadžijama i neka pomogne one koji imaju čist nijet da ga obave. Amin