Mevlud – Spjev o Muhammedu A. S.

Ovo je prvi mevlud, koji je snimljen na nosače zvuka na bosanskom jeziku prije više od trideset godina. U izvedbi mevluda sudjeluju poznati bosanski alimi, hafizi i imami. Većina njih su preselili na ahiret. Zato vas molimo da ih se nakon slušanja ovog mevluda sjetite učenjem El-Fatihe. Trajanje: 50 min.

Izvođači: Hadži hafiz Sinanudin Sokolović, hadži hafiz Džemal Hodžić, hadži hafiz Kjamil Silajdžić, Zahid ef. Makić, Muharem ef. Hasanbegović, Himzo Polovina, hor učenika Gazi Husrev-begove medrese iz Sarajeva, solist Šefik Beganović, hor uvježbao Muhamed Radončić.
Stihove govore: V. Mašić i R. Kadić

Tekstovi iz mevludskog spjeva Rešada Kadića
Izdavač: Islamska zajednica, Odbor za izgradnju islamskog centra u Zagrebu
Godina: 1978

– 1. Dio
– 2. Dio